Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SY501

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik och texter, samt en förståelse för arameiskans och särskilt syriskans egenart och särdrag i kontexten av andra semitiska språk.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad och ges genom universitetets lärplattform Studium, med träffar via Zoom. I övrigt sker kontakt med lärare och kurskollegor via kursportalen eller e-post. De två delkurserna examineras med varsin skriftlig tentamen i Uppsala. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin