Turkfolkens historia

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU135

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar studier i turkfolkens tidiga och moderna politiska historia samt genomgång av regionernas kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden. Därtill ges en grundläggande introduktion till historievetenskaplig metod. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att skriva koherent akademisk text samt kritiskt tänkande.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är nätbaserad och ges i universitets lärplattform Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin