Turkiska språk 2

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU216

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade färdigheter och kunskaper i turkietturkiska samt grundläggande kunskap om moderna turkiska språk och turkiska litteraturer.

Delkurs 2 ges även på campus. Delkurserna 2, 3 och 4 ges på engelska.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är nätbaserad och ges i universitets lärplattform Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa kursen. Delkurs 2, Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp, som sträcker sig över hela terminen, ges även som campuskurs och kan följas av den student som vill.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin