Turkiska språk 3

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU316

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till textanalys av avancerade turkietturkiska litterära texter och avancerade färdigheter och kunskaper i samtida talad och skriven turkietturkiska. Kursen ger därutöver en introduktion till turkisk lingvistik och syftar till att ge en översiktlig orientering om turkspråkens strukturella särdrag samt en introduktion till osmanska texter med arabisk skrift.

Delkurserna 2, 3 och 4 ges på engelska.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är nätbaserad och ges i universitets lärplattform Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin