Språkdidaktik: Nya ämnesdidaktiska perspektiv i engelska och moderna språk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF053

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen riktar sig till verksamma lärare i engelska, moderna språk, modersmål eller svenska som andraspråk. Under kursen utvecklar du goda kunskaper om nutida teoretiska perspektiv på språkdidaktik. Du förväntas även utveckla din förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt ämneskunskaper till praktisk tillämpning i den egna undervisningen.

Kursen omfattar:

  • nutida svenskt och internationellt tänkande kring språkundervisning i skolan
  • styrdokument för språkundervisning i den svenska skolan
  • digitalisering i språkundervisningen
  • meningsfokuserad undervisning: integrerande av språkfärdigheter
  • formfokuserad undervisning: grammatik, uttal och ordförråd
  • planering av undervisning
  • betyg och bedömning i språkundervisning.

Distanskursens upplägg: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin