Spel som ett verktyg i språkundervisningen

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF060

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig främst till verksamma språklärare. Du utvecklar kunskap om hur spel av olika typer kan användas i språkundervisningen för att främja elevernas lärande. Under kursens praktiska moment utvecklar du din egen förmåga att planera, utvärdera och genomföra undervisning i språk där spel ingår.

Distanskursens upplägg: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin