Utvecklingsstudier A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Utveckling, Demokrati och Samhällsstyrning

Utveckling, Demokrati och Samhällsstyrning / Development, Democracy and Governance

Artiklar tillkommer

Internationella miljöproblem och hållbar utveckling

Artiklar tillkommer

(En)Gendering International Development

Artiklar tillkommer

Utveckling och väpnad konflikt

Artiklar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin