Utvecklingsstudier A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Utveckling, Demokrati och Samhällsstyrning

Utveckling, Demokrati och Samhällsstyrning

Artiklar tillkommer

Internationella miljöproblem och hållbar utveckling

Artiklar tillkommer

(En)Gendering International Development

Throughout the course, we will engage with chapters from the following classic texts. It is, however, not mandatory to buy these books:

Artiklar tillkommer

Utveckling och väpnad konflikt

Artiklar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin