Allmän rättskunskap och arbetsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR111

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Adolfsson, Kjell; Norberg, Johanna, Handelsrätt: juridik som analytiskt och strategiskt verktyg, 1. uppl., Stockholm, Liber, 2016Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 4 uppl., Iustus, 2016Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, Iustus, 2016Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 2., [uppdaterade] uppl., Uppsala, Iustus, 2012Obligatorisk
  • Aktuell lagsamling, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Vi rekommenderar Arbetslagstiftning 2016 (Gabinus Göransson & Garpe, Norstedts Juridik). Vid val av annan lagtextsamling, vilket i och för sig är tillåtet, är det studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version.)
  • Anvisat material, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin