Allmän rättskunskap och arbetsrätt

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR111

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Anvisat material, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.)
  • Aktuell lagsamling, -Obligatorisk (Lagböcker ges ut av olika förlag och i princip går det bra att använda vilken som helst av dessa. Det är studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.)
  • Adolfsson, Kjell; Norberg, Johanna, Handelsrätt: juridik som analytiskt och strategiskt verktyg, LiberObligatorisk (Senaste upplaga gäller)
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, IustusObligatorisk (Senaste upplaga gäller)
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, IustusObligatorisk (Senaste upplaga gäller)
  • Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, IustusObligatorisk (Senaste upplaga gäller)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin