Utvecklingsstudier A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Introduktion till utvecklingsstudier

Artiklar och andra texter tillkommer.

Utveckling, Demokrati och Samhällsstyrning

Artiklar tillkommer

Internationella miljöproblem och hållbar utveckling

Artiklar och bokkapitel tillkommer

Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner

Artiklar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin