Utvecklingsstudier A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Introduktion till utvecklingsstudier

Artiklar och andra texter tillkommer.

Utveckling och politiska institutioner

Artiklar tillkommer

Global hållbar utveckling

Artiklar och bokkapitel tillkommer

Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner

Artiklar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin