Utvecklingsstudier A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Introduktion till utvecklingsstudier

  • Reinert, Erik S., How rich countries got rich and why poor countries stay poor, London, Constable, 2007Obligatorisk
  • Haslam, Paul A.; Schafer, Jessica; Beaudet, Pierre, Introduction to International Development: Approaches, Actors, Issues, and Practice, Fourth edition - Ontario - Oxford University Press Canada, 2021Obligatorisk

Artiklar och andra texter tillkommer.

Utveckling och politiska institutioner

Artiklar tillkommer

Global hållbar utveckling

Artiklar och bokkapitel tillkommer

Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner

Artiklar tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin