Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 10 hp

Del 2: Skönlitterär läsning 5 hp

Dessutom tillkommer ca 200 s enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin