Utvecklingsstudier A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Development, Democracy and the State/ Utveckling, demokrati och stat

Utvecklingsteori och det koloniala arvet/ Development theory and colonial legacies

Development Economics/ Utvecklingsekonomi

Development and Armed Conflict/ Utveckling och väpnad konflikt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin