Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

Studieplan, TKV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 januari 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Campusingången

Distansingången

Period 4

Campusingången

Distansingången

Termin 5

Period 1

Campusingången och distansingången

Campusingången

Även studenter på distansingången får gå matematikkursen 1MA008. Denna ges inte på distans. Föreläsningarna ges på campus samt direktsänds till campus i Visby. Lektioner ges på campus i Uppsala och Visby. Kursen tenteras i Visby eller i Uppsala.

Period 2

Campusingången och distansingången

Campusingången

Även studenter på distansingången får gå matematikkursen 1MA018. Denna ges inte på distans. Föreläsningarna ges på campus samt direktsänds till campus i Visby. Lektioner ges på campus i Uppsala och Visby. Kursen tenteras i Visby eller i Uppsala.

Termin 6

Period 3

Campusingången och distansingången

Campusingången

Även studenter på distansingången får gå kursen 1MS008. Denna ges inte på distans. Föreläsningarna ges på campus samt direktsänds till campus i Visby. Lektioner ges på campus i Uppsala och Visby. Kursen tenteras i Visby eller i Uppsala.

Period 4

Campusingången och distansingången

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin