Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska

75 hp

Studieplan, MSJ2Y, SDIS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SDIS
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 28 maj 2019
Diarienummer
MEDFARM 2018/177

Termin 1

Campus Gotland:

Termin 2

Campus Gotland:

Termin 3

Alternativ till 15 hp examensarbete:

Campus Gotland:

Alternativ till 15 hp examensarbete:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin