Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska

75 hp

Studieplan, MSJ2Y, SDIS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SDIS
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 30 december 2011

Termin 1

Termin 2

Termin 3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin