Dietistprogrammet

180 hp

Studieplan, SDI1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SDI1Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss: 3.2.1

Termin 1

Period 1

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin