Kostvetarprogram

180 hp

Studieplan, SKV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SKV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091

Termin 1

Period 1

Termin 2

Period 1

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 6

Period 1

Period 2

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin