Specialistsjuksköterskeprogrammet – Anestesisjukvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SANE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SANE
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 24 augusti 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/458

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin