Masterprogram i kemi – Organisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, ORKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
ORKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2011
Diarienummer
TEKNAT 2011/90

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Fortsättning på Examensarbete E i kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin