Specialistsjuksköterskeprogrammet – Anestesisjukvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SANE

Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SANE
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 januari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2022/2169

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin