Kostvetarprogram

180 hp

Studieplan, SKV1K

Kod
SKV1K
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 januari 2024
Diarienummer
SAMFAK 2023/73 Doss: 3.2.1

Från och med HT 2024 reviderar institutionen betygsskalorna från U-V till U-G, vilket kommer att medföra att kursplanerna terminsvis kommer att få en ny kurskod. Den gamla kursplanen Kostvetenskap B (2HK078) kommer att ligga kvar tills den nya  (2HK095) är beslutad. 

Termin 1

Period 1

Termin 2

Period 1

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 6

Period 1

Period 2

Period 3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin