Kandidatprogram i systemvetenskap

180 hp

Studieplan, SSY1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSY1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 december 2012
Diarienummer
SAMFAK 2012/147, Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valfri A-kurs, 30 hp

Termin 4

Termin 5

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin