Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska

75 hp

Studieplan, MSJ2Y, SDIS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SDIS
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 3 mars 2015
Diarienummer
Medfarm 2015/349

Termin 1

Termin 2

Termin 3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin