Introduktion till computational social science, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-61022 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Registrering: 15 december 2023 – 22 januari 2024

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen introducerar beräkningsmetoder för att modellera mänskligt beteende och sociala fenomen. Grundläggande begrepp inom computational social science behandlas, såsom observationsstudier (vilka typer av data som finns, möjliga källor till snedvridning och hur man använder data för modellering), grundläggande begrepp och tekniker för att köra experiment (fråga kontra observation, naturliga experiment, simuleringar, validitet och generalisering) och diskutera viktiga frågor såsom etiska överväganden.

Kursen har både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, där du lär dig grundläggande principer och också hur du tillämpar dem i praktiken inom tre huvudområden:

 • analys av sociala nätverk
 • textanalys
 • agentbaserad modellering och simulering.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se