Gränssnittsprogrammering I, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 33 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-61603 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 15 december 2023 – 22 januari 2024

Behörighet: 120 hp med 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive en fortsättningskurs i objektorienterad programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger kunskaper och praktiska färdigheter i att konstruera moderna användargränssnitt. Ett delmål är att ge insikt i hur man med sunda strategier och tekniker kan lösa typiska problem som uppstår vid konstruktion av gränssnitt. Efter kursen ska du på egen hand kunna implementera ett komplext grafiskt gränssnitt, förstå hur gränssnitt uppdaterar sig själva om rätt gjorda, veta hur man bäst kopplar ihop logik med presentation samt kunna göra egna grafikkomponenter där så behövs.

Kursen innehåller: Introduktion till gränssnittbibliotek; komponenter och funktionalitet. Övningar att skapa avbrottstyrda funktioner, visualisering av komplexa datastrukturer, layout-hantering, separering av innehåll och presentation (Model-View), Listeners, stöd för olika språk.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Filip Malmberg

E-post: filip.malmberg@it.uu.se

Telefon: 018-471 53 08