Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 februari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-76329 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 22 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen introducerar dig till teorier och forskning om media, demokrati och välfärdsstaten. Kursen presenterar samtida, jämförande och historiska perspektiv på mediasystem och medias roll för att upprätthålla demokrati. Särskilt fokus läggs på de nordiska och svenska välfärdsstaterna och deras mediasystem, som har hävdats ha varit särskilt framgångsrika ur demokratisk synvinkel.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1011 018-471 1010

E-post: info@im.uu.se

Johan Lindell

E-post: johan.lindell@im.uu.se

Telefon: 018 471 10 35