Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37103 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 23 november 2022 – 30 november 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 april 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87103 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 21 april 2023 – 28 april 2023

Behörighet: Sökande inom receptarieprogrammet ska ha 120 hp inklusive kursen Galenisk och fysikalisk farmaci samt ha genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5 inom programmet.

Sökande inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik ska ha genomgått kursen Galenisk farmaci.

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsanvändning eller masterprogrammet i läkemedelsutveckling med godkänd grundläggande kurs i galenisk farmaci.

Behörig att antas till fristående kurs är den som har minst en kandidatexamen i farmaci och/eller farmaceutisk vetenskap, naturvetenskap eller motsvarande, inklusive kunskaper motsvarande 60 hp farmaci inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci. Annan utbildning prövas individuellt. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ska ge kunskaper om de regulatoriska krav som gäller för utveckling, dokumentation och godkännande av nya läkemedel. Kvalitetssystem och arbetssätt som gäller för apoteksberedning och industriell tillverkning av läkemedel samt därtill hörande myndighetskontroll studeras. Kursen ska ge en grund för arbete med regulatoriska frågor och kvalitetsarbete inom apoteksväsendet, industri och läkemedelskontroll.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Studierektor Josefina Nordström

E-post: josefina.nordstrom@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 45 50