Miljö, hälsa och klimatförändringar, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 3 oktober 2022

  Slutdatum: 21 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-43010 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 1 augusti 2022 – 19 september 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Den här tvärvetenskapliga kursen kommer att ge dig ökad förståelse för det komplexa sambandet mellan hälsa, miljö och klimatförändringar. Målet med kursen är att utveckla din kunskap om global miljö, hälsa och klimatförändringar och fördjupa deltagarnas färdigheter för att bli ledare för att förverkliga Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Kursen vänder sig till dig som är på kandidatnivå inom medicinska vetenskaper, samhällsvetenskap och miljövetenskap. Kursen ges på engelska. Kursen som går på heltid under tre veckor kommer att ha åtminstone två seminarier och två föreläsningar varje vecka.

Kursen organiseras av Institutionen för kvinnors och barns hälsa i samarbete med Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: kbh@kbh.uu.se