Assyriologi A, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-56200 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Den här kursen förser dig med breda historiska kunskaper om Främre Orienten från det att folk började samlas i fasta bosättningar fram till vår tideräknings början och du lär känna ett av världens tidigaste belagda språk: akkadiska.

Vi studerar i två delkurser de olika kulturer som befolkade regionen, från Medelhavets östkust genom Syrien, Irak och södra Turkiet fram till Iran. Vi ser hur handel, idéer och teknik, folkvandringar och konflikter förband människor över regionen och bortom den. De tidigaste statsbildningarna i Irak och östra Syrien, Sumer, Babylonien och Assyrien, står i fokus. Här finns de mest allsidiga bevisen i regionen för människors livsvillkor och historiens förlopp, tack vare mängden arkeologiska fynd och hundratusentals lertavlor med kilskrift som bevarats fram till vår tid.

Innan alfabetet uppträdde i Främre Orienten användes kilskrift för att nedteckna ett dussintal olika språk från en handfull olika språkfamiljer samtidigt som man i Egypten använde hieroglyfer för att skriva fornegyptiska. Ett skrivtecken i kilskrift fungerade annorlunda än alfabet: det angav endera hela ord eller stavelser, eller så indikerade det hur angränsande tecken skulle läsas eller förstås. Under delkursen Akkadiska studerar vi det akkadiska språket och kilskriften genom lektionsgenomgångar och övningar. Efter några veckor börjar vi läsa riktig text i kilskrift: en samling lagar eller domslut och ett par bygginskrifter nedskrivna av kung Hammurapi av Babylon för ungefär 3800 år sedan, som vittnar om livet i hans rike på den tiden.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52