Indiens religioner, historia och kulturhistoria, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 8 november 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-56507 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen består av tio lektioner i form av en pdf-fil samt en ljudfil, som genomgås tillsammans med angivna delar av kurslitteraturen och instuderingsfrågor. Examination sker i form av en skriftlig pm-uppgift, två mindre onlineprov (duggor) och en sluttentamen, även den online. Deltagarna måste ha tillgång till internetansluten dator och e-post.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Registrering: 25 oktober 2021 – 7 november 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen ingår även som delkurs i Hindi A, Hindi A1 och Sanskrit A och kan inte läsas tillsammans med dessa.

Om kursen

Kursen innehåller orientering om Indiens geografiska förhållanden och studier av Indiens historia, språkförhållanden och religioner.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52