Miljonprogrammets berättelser, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-02604 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 19 mars 2023

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Den här kursen syftar till en fördjupad förståelse av de berättelser som skapats i litteratur, journalistik och konst som en följd av det stora byggnads- och samhällsprojektet "miljonprogrammet". Vilka typer av berättande gestaltningar har uppstått i anknytning till våra förortsområden?

Miljonprogrammet är det ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomfördes i Sverige mellan åren 1965-1975 då nästan en miljon bostäder färdigställdes. I dag har begreppet kommit att associeras med sociala problem, utanförskap och integrationsproblem, och när termen används i svensk offentlighet är det oftast i sådana sammanhang. Men denna dominerande kulturella, mediala och politiska berättelse bygger i sin tur på andra lager av berättelser om Sverige, modernitet, urbanisering, socialdemokratisk social ingenjörskonst med mera, som alltjämt genljuder i dagens diskussion. I kursen Miljonprogrammets berättelser undersöker vi i ett intersektionellt perspektiv och utifrån urbanteoretiska frågeställningar hur en rad av dessa berättelser i konstnärlig, journalistisk och politisk form har uppstått, verkat och gått i dialog med varandra.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Kursadministration

E-post: info@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 2950