Fackspråk, terminologi och översättning, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 50 %, Campus

  Startdatum: 25 mars 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-05632 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 11 mars 2024 – 24 mars 2024

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med svenska, nordiska språk eller svenska som andraspråk som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Utan facktexter stannar världen - eller åtminstone det moderna samhället. Om du vill studera facktexter eller arbeta med dem på annat sätt, t.ex skriva, översätta eller bearbeta dem så att de blir begripliga för utomstående, kan du ha nytta av den här kursen. Här får du lära dig både vad som kännetecknar facktexter och hur man kan studera dem ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Du får bekanta dig med olika fackspråks särdrag och lära dig ett systematiskt förhållningssätt till termer. Du kommer dessutom att få verktyg att hantera utmaningar vid översättning av facktexter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76