Astronomi - Kandidatprogram i fysik

Läsåret 2022/2023

Anmälan

Vill du förstå universums uppbyggnad? Analysera mätresultat från satelliter och modellera observerade processer? Inriktningen astronomi på kandidatprogrammet i fysik ger dig en bra bakgrund i fysik och matematik och du lär dig att tolka astronomiska observationer och modeller. Samarbetet med Institutet för rymdfysik gör att du kan hitta din nisch, experimentell eller teoretisk, inom den nära rymden och hela universum.

Om programmet

Universums uppkomst, stjärnornas födelse och död eller avlägsna galaxer, låter det spännande? Astronomiinriktningen ger dig både breda och stabila kunskaper i fysik, och även kunskaper i exempelvis fysikaliska processer i rymden, moderna teleskop- och observationstekniker.

Under de inledande studierna behandlas grundläggande fysikaliska begrepp som kraft, energi eller temperatur. Du lär dig hur fysikaliska processer kan analyseras och modelleras. De inledande kurserna inom matematik ger dig de matematiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna beräkna fysikaliska eller astronomiska processer. Under det tredje året kan du fördjupa dig inom astrofysik genom att läsa kurser både om instrumentering och observationer eller kurser av mer teoretisk natur.

Du läser huvudsakligen vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala där ett flertal naturvetenskapliga och tekniska institutioner och utbildningar är samlade. De flesta kurserna ges av institutionen för fysik och astronomi med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden.

Vid sidan av astronomiinriktningen har kandidatprogrammet i fysik även inriktningar mot fysik, geofysik och meteorologi och du kan även välja kurser från dessa inriktningar. Många kurser under de första två åren läser du tillsammans med de övriga inriktningarna i en klass med ungefär 40 studenter. En del kurser läser du tillsammans med studenter på ämneslärarprogrammet i fysik eller på olika civilingenjörsutbildningar.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med fysik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Amanda Byström
Från: Härnösand
Läser: Kandidatprogrammet i fysik med inriktning astronomi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har länge vetat att jag vill utbilda mig inom astrofysik, och ännu längre än så har jag vetat att jag vill bli forskare. För det passar kandidatprogrammet perfekt. Här får en välja sin inriktning fritt, och programmet ger också en bra kontakt med forskare, bland annat genom programmets forskarluncher.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Det gör den! Jag förväntade mig att utbildningen skulle vara en stimulerande miljö med ögonöppnande kurser och intressanta människor; det har den definitivt varit.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det har inte varit en specifik kurs, eftersom att alla kurser är givande på olika sätt. Istället säger jag alla gånger jag fått aha-upplevelser! Det inträffar oftast när jag lyckas se på kursmaterial från ett större perspektiv, och koppla ihop det med saker jag redan kan; det är i de stunderna jag känner att jag kommer närmre en förståelse av universum.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var den mest intensiva hittills. Det är inte bara en ny livsstil som student en ska vänja sig vid, utan även nya vänskapskretsar, en ny stad, en ny bostad, med mera. Jag lärde givetvis känna mycket folk på programmet, men blev också engagerad i föreningar och Norrlands nation.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Sammanhållningen är god! I och med att vi är schemalagda mycket på kandidatprogrammet kommer vi också nära varandra, både inom och utanför årskullen. Sedan träffar en många andra fysikstudenter en inte pluggar med i Skamvrån, FysKams (fysikernas sektionsförening) sektionslokal.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Utöver själva programmet är det att staden och universitetet har växt fram i symbios. Oavsett var i Uppsala en är, är känslan av att det är en historisk studentstad stark.

Vad har varit mest utmanande?
– Den höga studietakten gör lätt att en börjar tvivla på sig själv. Självtvivel är en tuff känsla att bli av med, men det som främst hjälper är att bevisa för sig själv att en verkligen kan klara av de tyngsta perioderna, till exempel den första tentaperioden. När programmets första tentor är avklarade ska en verkligen vara stolt över sig själv!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en tillräckligt bred kunskapsgrund för att kunna forska inom astrofysik.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Cykelvägen genom Stadsträdgården längs Fyrisån.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Doktorerar i astrofysik.

Fotograf: Louise Persson
Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också nyttiga kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Under det tredje året har du stor valfrihet bland många alternativa fördjupningsområden. Inom astronomi kan du studera rymden, stjärnors födelse och död, galaxers utveckling och universums struktur. Du kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier med hjälp av olika valfria kurser. Ingen obligatorisk kurs existerar, förutom det avslutande självständiga examensarbetet, som görs under vårterminen i årskurs tre.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning astronomi

Om undervisningen

Undervisningen på kandidatprogrammet kan ske i stora och små grupper, och du får många möjligheter att vara aktiv på föreläsningar och lektioner. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du kommer att arbeta med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt. Kommunikationsfärdigheter är mycket viktigt för din framtida karriär, vare sig du vill jobba inom näringsliv, fortsätta studera eller forska. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd för din inlärning och ökad förståelse för fysiken.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas också hela tiden genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Undervisningen sker både på svenska och engelska, men den mesta kurslitteraturen är på engelska. Dock genomförs inlämningsuppgifter och examination i hög grad på svenska.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Karriär

Generellt sett kan en fysiker arbeta i många olika sammanhang, där en gemensam nämnare är att en färdigutbildad fysiker är en kunnig problemlösare som kan kommunicera sina slutsatser och leverera resultat. Den breda kompetensen i fysik och astronomi du får på programmet ger dig många valmöjligheter efter en kandidatexamen. Antingen kan du gå direkt ut i yrkeslivet eller så kan du läsa vidare på ett masterprogram.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du till exempel arbeta med utveckling och användning av olika typer av mätteknik och databehandling eller med modellering av dynamiska förlopp. Vanliga arbetsgivare är olika industrier, privata företag, statliga verk eller myndigheter.

Väljer du istället att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till masterprogrammet i fysik. Inom masterprogrammet i fysik kan du fördjupa dig ytterligare inom det fysikområde som intresserar dig, bland annat astronomi. Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands.

Oavsett vilken väg du väljer finns det många sätt att utnyttja ditt intresse för fysik och astronomi och din skicklighet i ditt framtida arbetsliv.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidatprogrammet i fysik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre och fem på programmet till höstterminen och termin fyra till vårterminen. Anmälan görs till programmets studievägledare.

Astronomi, antagning till termin tre

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-S1013 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 3 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 30 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Astronomi, antagning till termin fem

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-S1015 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 5 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 80 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Astronomi

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1150 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Astronomi, antagning till termin fyra

90 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-S6014 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 4 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 50 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om fysikämnet och vilka andra utbildningar vi har inom det området.

Läs mer om naturvetaryrket

Kontakt

Studievägledare Rabab Elkarib

studievagledare@physics.uu.se

018-471 3245

Studievägledning för inriktningarna Geofysik och Meterologi

studievagledare@geo.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02