Sociologiprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Sociologiprogrammet 2023/2024
Anmälan

Är du samhällsintresserad och vill veta mer om människan och samhället och hur dessa hänger ihop? Vill du förstå hur makt, identitet och mångfald formar vår samtid, eller förklara hur samhällsförändringar drivs? När du läser Sociologiprogrammet får du de verktyg som behövs för att förstå vad som formar vardagsverkligheten och för att uppfatta samhället på nya sätt. Kunskaperna kommer väl till pass i yrkeslivet.

Om programmet

Sociologer behövs överallt där det krävs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel, både med varandra och med samhället. Kunskaper inom sociologi ger dig ett helhetsperspektiv på samhället genom analyser av hur individer, grupper, institutioner och organisationer dels påverkar varandra, dels återverkar på samhället i stort.

Som student på Sociologiprogrammet lär du dig att ifrågasätta och betrakta frågor rörande vår sociala verklighet ur ett annat perspektiv än vad andra samhällsvetenskapliga ämnen gör. Programmets fokus ligger på sociologi och utbildningssociologi. Du kommer att lära dig att förstå och förklara samhället med utgångspunkt i frågor om strukturer, relationer och makt, till skillnad från utbildningar där till exempel individuella förklaringar står i förgrunden.

Utöver den spetskompetens du får i de två huvudämnena kan du specialisera dig inom exempelvis litteratursociologi eller organisationssociologi. I utbildningen ingår dessutom en valbar termin där du till exempel kan läsa historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ekonomisk historia, antropologi eller idé- och lärdomshistoria.

Utbildningen ger dig

 • förståelse för sociala fenomen på både individ- grupp- och samhällsnivå
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information
 • verktyg att analysera samhället och olika sociala sammanhang
 • möjlighet till praktik eller utlandsstudier.

För att kunna identifiera viktiga samhällsproblem och därefter utvärdera informationen i egna analyser och slutsatser behöver du också kunskap om relevanta metoder och sociologiska teorier. Sociologer arbetar ofta med undersökningar som innefattar såväl stora datamaterial, som etnografiska observationer och intervjuer. Under utbildningens gång kommer du därför att tränas i både kvantitativa och kvalitativa metoder, kritiskt tänkande och i att få ett vetenskapligt förhållningssätt till det du undersöker. Kunskaperna kommer väl till pass när du som yrkesverksam leder undersöknings- och utvärderingsprojekt, deltar i utredningar eller medverkar i forskningsprojekt som ett led i en akademisk karriär.

Inom programmet har du möjlighet att göra praktik som kommer att ge dig en konkret förståelse för relationen mellan teori och praktik inom sociologiområdet. Beroende på din specialisering öppnar utbildningen upp för många olika karriärvägar inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Med en examen från Sociologiprogrammet kan du även söka till något av våra masterprogram som därefter kan leda fram till en forskarutbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science/Arts) med sociologi eller utbildningssociologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Max Österman Borg
Från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
- Jag har alltid varit väldigt nyfiken och har gillat att lära mig nya saker och ifrågasätta det vi tar för givet och beständigt. Efter gymnasiet valde jag att plugga filosofi som fristående kurs men jag var inte helt nöjd. Till stor del ville jag åt samhörigheten som ett program kan erbjuda. Genom Sociologiprogrammet kunde jag få det tillsammans med en möjlighet för mig att använda min kritiska disposition i förhållande till samhället vi lever i. Hittills är jag väldigt nöjd.

Hur är det att studera på ett universitet?
- Det är utvecklande att få vara i en kontext med så pass specialiserad kunskap. Jag känner att det inspirerar en helt annorlunda framtidssyn. Man vet att för varje kurs så bygger man på sig själv och sin utbildning men även att studierna vid universitet i ett större perspektiv bidrar till vår gemensamma framtid.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
- Jag älskar seminarium med stora diskussioner. Detta möte av olika perspektiv och åsikter som gemensamt berikar allas vår kunskap, särskilt när de utgår från klassiska sociologiska verk, det är en så speciell känsla.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
- Första tiden så brukade dagarna ofta följa ett schema där man deltog i föreläsningarna eller seminarierna och därefter satt vi ett gäng och plugga i Engelska Parken vidare in på kvällen kunde vi gå på nation om det inte var tenta allt för snart.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
- Första tiden var mycket speciell. Det gällde att fånga upp folk i några mindre träffar på nationer och liknande. Tillslut bjöd jag in alla till min lägenhet och efter dem första veckorna var vi rätt sammansvetsade.

Hur upplevde du första tentan?
- Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. På ett sätt så är varje tenta likt den första. Lite ångest och stress innan man skriver, följt av ett enormt glädjerus och lättnad när den är inlämnad.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
- I och med hur gammalt universitet är så känns det verkligen som att man är del av ett historiskt arv. Både intellektuellt och i studentlivet och traditionerna. Man kan studera på många olika ställen men bara i Uppsala kan man studera vid Uppsala Universitet.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
- Jag kan bara rekommendera det. Se till att gå med i Sociologiska Föreningen så förbättras samhörigheten. Studierna blir roligare och bättre när man kan plugga i grupp och gå på sittningar, gasquer och liknande evenemang när det blir aktuellt igen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
- Området kring Engelska Parken, särskilt Gamla Kyrkogården. Så otroligt vackert.  

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
- Svår fråga! Jag säger Gluntarne för de sammanfattar alla så bra, men till höst hoppas jag kunna säga faddringen/insparken.

Vad gör du om 5 år?
- Drömmen är att få forska, föreläsa och doktorera inom sociologi. Så om 5 år är jag väl förhoppningsvis kvar inom institutionen iallafall.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämnet sociologi är stort och brett. Inom programmet kommer du att fördjupa dig i främst allmän sociologi och utbildningssociologi. Programmet ger dig även stora friheter att läsa kompletterande kurser i något annat ämne som finns inom universitetets stora kursutbud. Läs det som intresserar dig mest och undersök vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Inom sociologi studeras samhället i sin helhet, samt människans roll i samhället. Det betyder att sociologin studerar såväl den globala, politiska och ekonomiska utvecklingen, som människors skiftande livsvillkor, värderingar och identiteter. Sociologin kan på så sätt förklara det som sker i enskilda individers vardag genom att sätta in det i ett vidare socialt sammanhang.

Utbildningssociologi undersöker förhållandet mellan utbildning, ekonomi och politik samt social skiktning och rörlighet. Det handlar också om relationen mellan utbildning och kultur, dess roll både för att bevara det bestående samhället och för att förändra det.

Under termin fyra breddar du din ämneskompetens med att läsa exempelvis Historia A, Idé- och lärdomshistoria A, Kulturantropologi A, Etnologi A, Litteraturvetenskap A, Retorik A, Ekonomisk historia A eller Introduktionskurs i religionsvetenskap. Termin fem väljer du mellan fördjupande kurser som litteratursociologi, organisationssociologi eller utbildningssociologi. Här finns också möjligheter att göra praktik och du läser då praktikkurser på 7,5 hp eller 15 hp.

Både termin fyra och fem lämpar sig bra för utlandsstudier.

Kurser inom programmet

Termin 1

Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 2

Utbildningssociologi A, 30 hp

Termin 3

Sociologi och Utbildningssociologi B, 30 hp

Kursen ger dig B-nivån inom båda ämnena Sociologi och Utbildningssociologi.

Termin 4

Valfritt ämne, 30 hp

Termin 5

Specialiseringstermin, 30 hp

Termin 6

Sociologi C, 30 hp eller Utbildningssociologi C, 30 hp

Om undervisningen

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, gruppövningar och handledning. Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga prov. Andra examinationsformer kan förekomma.

Studera utomlands

Vi uppmuntrar till utbytesstudier och det finns goda möjligheter att åka utomlands under din studietid. Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen och våra institutioner har också egna utbytesavtal du kan utnyttja.

Karriär

Sociologer återfinns framförallt inom områden och verksamheter där kunskap om samhället, sociala relationer och samspelet mellan grupper och individer är av stor betydelse. Utbildningen kan kopplas till en mängd yrken inom exempelvis välfärd, politik, arbetsmarknad och arbetsliv, ekonomi, utbildning, mångfald, jämställdhet och jämlikhet.

Exempel på verksamheter som sociologer arbetar inom är:

 • välfärd
 • politik
 • arbetsmarknad och arbetsliv
 • ekonomi
 • utbildning
 • religion
 • mångfald, jämställdhet och jämlikhet

Sociologiprogrammet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta att studera på masternivå. Du kan till exempel läsa något av masterprogrammen i sociologi eller utbildningssociologi som sedan kan leda fram till en forskarutbildning i något av ämnena.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sociologiprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2315 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare, sociologi

studievagledare@soc.uu.se

Studievägledare, utbildningssociologi

studievagledare@edu.uu.se

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02