Masterprogram i kvantteknologi

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i kvantteknologi 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i kvantteknologi förbereder dig på att vara en del av den nya teknikrevolutionen. Du kommer att få expertis inom kvantfenomen och hur de används i den senaste tekniken baserad på optiska, elektroniska och magnetiska fenomen. Uppsala universitet erbjuder dig en internationell miljö med ledande experter, avancerad forskning i framkant och kontakter inom industrin.

Om programmet

Dagens moderna teknik tillämpar fysik på en skala där kvanteffekter är centrala. Sådan teknik har ett enormt inflytande på samhällets utveckling, bland annat inom användningen av transistorer, lasrar och supraledare. Masterprogrammet i kvantteknologi lär dig om de kvantmekaniska lagarna som förklarar kvanteffekter i ljus och materia inom bland annat optoelektronik, optik, informationsteknik, hållbara energisystem, medicinsk instrumentation och kvantkommunikation.

Programmet ger dig en inblick i hur man kan kontrollera enskilda atomer, elektroner och ljuspartiklar (fotoner) i framtiden. Förståelsen och kontrollen av sådana kvantfenomen förväntas göra helt nya saker möjliga i kvantdatorer, kvantsimulatorer och kvantsensorer. Idag sträcker sig branschens intressen från implementering av helt säker kryptering till förbättrad prestanda i högintensiva beräkningar inom telekommunikation, logistik och modellering av kemiska processer för medicinutveckling.

Som student vid Uppsala universitet kommer du att få tillgång till de mest avancerade laboratorierna för mätning av kvantfenomen, avancerade datorer och modelleringsprogram, allt i en internationell miljö med forskning i absolut framkant.

Under utbildningen kommer du att

  • skapa personliga kontakter med framstående forskare, som kan hjälpa dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • få teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom kvantteknologi
  • utforska avancerade forskningslaboratorier inom området.

Kvantteknologi är ett tvärvetenskapligt ämne i gränslandet mellan fysik och teknik. Programmet ger dig möjlighet att välja olika riktningar och blanda framtida möjligheter med teknik som utvecklas och används idag. Efter examen kan du arbeta hos mindre nystartade eller större företag samt bli en del av de mest avancerade forskningsinstituten.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kvantteknologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Håkan Rensmo, Professor

Vad jobbar du med?
Jag är professor vid institutionen för fysik och astronomi och min forskning fokuserar på att förstå hur ljus och materia växelverkar, och hur energi förflyttas mellan fotoner, atomer och elektroner.

Varför startar det här nya programmet?
Masterprogrammet har utvecklats i ett samarbete mellan lärare och forskare inom fysik och teknik för att erbjuda studenter spännande tvärvetenskapliga möjligheter i den senaste utvecklingen inom kvantteknologi.

Vi ville skapa ett program där studenten fick möjlighet att välja från ett brett utbud av kurser. Programmet erbjuder exempelvis optoelektronik, informationsteknik, nanoteknik, hållbar energiutveckling och instrumentering. Det inkluderar också den senaste utvecklingen kring hur kontroll av kvantfenomen och kvantmaterial kan användas i kvantdatorer och kvantteknologi. Masterprogrammet sträcker sig över olika områden inom fältet, vilket möjliggör för studenter med olika bakgrund att mötas och utforska sitt tvärvetenskapliga tänkande. Vi har också ett samarbete med Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet.

Vad får man lära sig i programmet?
Det enkla svaret är kvantfysik och dess tillämpningar: hur man kontrollerar enskilda atomer, elektroner och dess spinn, samt hur man implementerar kvantfenomen för applicering i elektronik, optik, informationslagring och datoranvändning. Programmet är utformat så att det använder aktuell forskning vid Uppsala universitet för att låta studenterna ta del av forskning i framkant, experimentell och teoretisk, samt för att erbjuda internationella kontakter. Utformningen av programmet låter studenterna ta del av både experimentellt arbete i avancerade labb och infrastrukturer, och användning av avancerade datoranläggningar. Programmet ger möjlighet att göra ett examensarbete i olika fält som rör den allra senaste forskningen.

Hur ser arbetsmarknaden ut för dem som går programmet?
Med en masterexamen i kvantteknologi från Uppsala universitet får du en mängd möjligheter att ta del av en internationell arbetsmarknad, med företag inom elektronik, optik, material, energiforskning, kvantteknologi, och speciellt FoU (Forskning och Utveckling). Programmet är en fantastisk utgångspunkt för att läsa vidare till en doktorandexamen. Vi samarbetar även med representanter från företag och följer utvecklingen för att bäst förbereda våra studenter inför den framtida arbetsmarknaden.

Har du några råd och tips för dem som funderar på att söka programmet?
Tveka inte att bli en del av det här spännande programmet och ta del av en bredd av olika tvärvetenskapliga ämnen som korsar gränserna mellan kvantfysik och teknologi. Följ dina intressen inom forskningen och nätverka med en mångfald av forskare för din framtida karriär. Om du vill utforska avancerad teknologi och hur du kan applicera den så kan du göra det, om du drömmer om att hitta lösningar på komplexa problem som kräver djup teoretisk kunskap kan du också göra det.

Våren 2022.

Upplägg

Första terminen får du en bred kunskap inom kvantfysik och teknik. Dessa inledande kurser säkerställer att alla studenter delar en gemensam kunskapsbas och ger dig en inblick i vilka olika val som finns i programmet.

Under andra och tredje terminen kan du välja en rad olika kurser, bestående av mer grundläggande kvantfysik, kurser mot tillämpad kvantteknologi samt kurser som specifikt riktar sig mot den nyaste implementeringen av kvantteknologi.

Programmet avslutas med 30-45 högskolepoäng (hp) projekt där minst 30 hp ägnas examensarbetet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kurserna inom programmet varierar mellan teoretiska och praktiska moment och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier och tvärvetenskapliga projekt samt studentaktiva undervisningsmetoder. Examination varierar mellan olika kurser.

Lärarna vid programmet är aktiva forskare inom fältet, vilket garanterar att du får inblick i aktuell utveckling och djup i din utbildning. Du kommer att delta i studiebesök och få möjligheter att skapa ett nätverk av studentkollegor, representanter från branschen samt ledande forskargrupper. Du kommer även att möta gästföreläsare med erfarenhet av tillämpad teknikutveckling och industrin.

Vi lägger stor vikt vid att utbilda dig i ett vetenskapligt sätt att arbeta, där du kan lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt, samt självständigt planera och designa forskningsprojekt. I denna process är analys och tolkning av resultat en viktig del.

Du kommer att få systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig presentation som en integrerad del av utbildningen, eftersom det är hög efterfrågan på sådan kompetens på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt.

Programmet undervisas på engelska.

Karriär

Möjligheten till att göra flera val inom programmet ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom ett området som kräver djupgående teknisk och teoretisk kunskap för att utveckla ett företags produkter. Du kan exempelvis arbeta på företag som utvecklar informationsteknologi, förbättrar energiförsörjningssystem eller riktar sig mot andra miljöutmaningar, antingen på etablerade större företag, forskningsintensiva företag eller start-ups.

Inom elektronik, magnetism och optoelektronik sker en ständig utveckling av halvledarteknologi, mätteknik, avbildning och videoteknik, LED och OLED samt solceller. Många nya områden som bearbetar fotoner och elektroner befinner sig i gränslandet mellan optik, halvledarfysik och elektronik. Programmet ger dig de färdigheter som behövs för att vara en del av denna utveckling, med jobbmöjligheter över hela världen.

Inom utvecklingen av kvantdatorer pågår redan intensiva insatser, på företag som Google, Microsoft, INTEL och IBM, samt flera forskningscenter i Europa. Branschens intressen sträcker sig från implementering av helt säker kryptering, till exponentiellt förbättrad prestanda för högintensiva beräkningar inom områden som telekommunikation, logistik och modellering av kemiska processer för läkemedelsutveckling.

Efter programmet finns möjligheter till doktorandstudier, antingen vid Uppsala universitet eller vid andra svenska eller utländska universitet. Efter en doktorsexamen kan du välja att fortsätta med forskning inom akademin, men du kommer också att vara en attraktiv kandidat till många tjänster på arbetsmarknaden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i kvantteknologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1370 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 75 hp fysik och teknik varav minst 50 hp fysik inklusive 10 hp kvantfysik, 40 hp matematik, 10 hp beräkningsvetenskap och programmering varav minst 5 hp beräkningsvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02