Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du arbeta med miljöfrågor och ta fram teknik för ett hållbart samhälle? Gillar du att gräva ner dig i komplexa problem? För att minska belastningen på miljön och öka tillgänglighet på vatten av god kvalitet måste ny teknik utvecklas och anpassas till samhällets behov. Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik i Uppsala ger dig de kunskaper som behövs för att utveckla och använda tekniken på rätt sätt.

Om programmet

Kommer vattnet att räcka till alla, fungerar ekosystemen när det blir torka? Kan vi återanvända avloppsvatten? Hur blir det med klimatet? Vilka åtgärder behöver sättas in vid ett giftutsläpp? Det är av största vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner alternativa eller banbrytande tekniska lösningar.

Det behövs en helhetssyn för att bedöma konsekvenserna av hushållens och industrins utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser. För att handskas med miljöfrågor krävs samarbete mellan alla parter i samhället. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker och ting hänger ihop och grundar dina beslut på systemförståelsen och matematiska verktyg. Du kan tala samma språk som specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Samarbetet gör civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. Här finns bland annat bred kompetens inom vattenresurser och meteorologi. Basen är ett antal tekniska kurser som krävs för civilingenjörsexamen. Utbildningen blandar traditionell teknik med övriga naturvetenskapliga ämnen för att finna helhetslösningar på miljö- och vattentekniska utmaningar.

Du får kunskaper som ger dig en vetenskaplig grund i ämnesområdena matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi samt geovetenskap (mark, luft och vatten). På detta bygger du på med kunskaper i de miljötekniska användningsområdena inom produktion, användning av mark- och vattenresurser, och forskning kring detta. Du får en inblick i hur det är att arbeta med utvecklingsprojekt inom miljö- och vattenteknik.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ylva Kjellgren
Från: Linköping
Läser: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var intresserad av att jobba inom ett tekniskt område med ett helhetsperspektiv som på något sätt gjorde skillnad eller nytta. Jag tyckte att just vattenteknik verkar vara ett väldigt roligt och tvärvetenskapligt fält att arbeta inom. Att få ett brett perspektiv på vattenfrågor var min största förväntning, som jag också tycker har uppfyllts.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid Uppsala universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet är lite olika, men på sina egna sätt väldigt bra! Majoriteten av utbildningen läses på Uppsala universitet och det är på de campusen jag blivit mest hemma och det är roligt att få en bild av flera olika institutioner. Det är mycket friare och annorlunda från gymnasiet och här får man ta mycket eget ansvar, vilket är positivt!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det måste vara studentlivet! Och alla utmaningar som man ställs inför via universitetet. Det är otroligt roligt att ta del av studentlivet och att få uppleva både utbildningen och staden.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Beroende på vilken termin jag läser är jag på olika campus. Exempelvis cyklar jag till Geocentrum i Uppsala, eller till Sveriges lantbruksuniversitet lite utanför staden. Dagarna är mycket varierande! Vanliga inslag är föreläsningar och lektioner, laborationer eller projekt i form av grupparbeten. Under första delen av utbildningen har dagarna varit uppstyrda och schemalagda med fler lektioner och föreläsningar, medan dagarna under senare delen av utbildningen mer varit uppblandade med schemalagda grupprojekt.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Programmet är fyllt utav en väldigt bra blandning av moment - matteräknande, laborerande, exkursioner ute i naturen, samtal med lärare eller ambitiösa studenter! Gemensamt för många av studenterna på programmet är att de är väldigt öppna och omtänksamma! Stämningen på programmet är att alla hjälps åt i kurser som är svåra och att alla såklart är välkomna i de sociala sammanhangen.

Hur upplevde du första tentan?
– Min första tenta var väldigt uppstressande ... Jag sov inte på hela natten innan och var nervös över att inte komma i tid. Men till sist så släppte nervositeten och jag klarade den! Däremot fick jag underkänt på den andra tentan jag skrev lite senare samma vecka. Det var trist just då, men det gjorde ju inte så mycket! I början var tentorna ett nervöst inslag i utbildningen, men numera har jag blivit van vid både tentor och omtentor.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är såklart att ta examen och sedan kunna arbete inom området dricksvatten. Jag har alltid känt att jag velat göra nytta på något sett, och klyschigt nog så känns en examen från mitt program som att man kan arbeta med viktiga och intressanta frågor!

Berätta om studentlivet!
– Oj, var ska jag ens börja? Det finns otroligt mycket av studentliv i Uppsala (som jag själv skulle vilja kora till Sveriges bästa studentstad). Det har varit otroligt roligt att få ta del av allt som händer i staden. Jag har fått träffa så många eldsjälar i studentengagemang som gör det så otroligt roligt att inte bara plugga utan att även leva som student!
 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Tror det är Fyrisån som rinner genom staden. Vid kvarnfallet ser man hela stadsbilden med Domkyrkan, Gustavianum och Upplandsmuséet! Vid kvarnfallet har jag otroligt många fina minnen, och numera även motivet inramat hemma i lägenheten.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det måste ju vara Valborg och framförallt Forsränningen som mitt hjärta klappar extra för!

Vad gör du om 5 år?
– Jag har tagit examen och är ute i arbetslivet! Jag tror definitivt att jag är kvar i Uppsala där jag verkligen trivs!
 

Ht 2019

Upplägg

Under årskurs ett och två bygger du upp en stadig grund genom att läsa kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt.

Under årskurs tre får du praktiskt pröva dina kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. Du avslutar året med ett självständigt arbete i miljö- och vattenteknik där du definierar och genomför ditt första tillämpade projektarbete.

I årskurs fyra och fem väljer du att specialisera dig inom olika terminsblock där vi i projekt genomför arbetsuppgifter hämtade ur ingenjörens vardag. Du får här övning i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Terminsblocken ges inom uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement och ekosystemmodellering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som görs i samarbete med olika aktörer i samhället såsom industri, kommuner, konsultfirmor och forskare på universiteten.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen är tätt kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner. I denna utbildning kommer du att träna på hur man kommunicerar och jobbar i grupp.

Eftersom programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU kommer du att läsa kurser i Uppsala vid både SLU och Uppsala universitet.

Studera utomlands

Det finns möjligheter för studenterna på programmet att åka utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Singapore, Kanada, Australien, Storbritannien och USA är exempel på länder som är populära att åka till.

Karriär

Civilingenjörer inom miljö- och vattenteknikområdet är efterfrågade. Det finns arbetstillfällen på bland annat större internationella företag, konsultföretag inom miljö och vatten, kommunala vattenverk och avloppsreningsverk samt myndigheter.

Som miljö- och vatteningenjör arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden. Till exempel skulle du kunna jobba som projektledare på ett vattenmiljötekniskt företag såsom Sweco, Ramböll eller WSP och arbeta med att hindra giftspridning i mark, luft, vatten och berg. Företagen tillämpar hydrotekniska lösningar som erosionsskydd samt designa och bygga anläggningar för marksanering och vattenrening.

Utbildningen ger dig också en bra grund för att forska vidare inom miljö- och vattenteknik.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Ulrika Bohlin arbetar på Aneheim Consulting
- Vi är verksamma inom området ledarskap och management med fokus på projektledning. Med vår tekniska bakgrund och operativa förståelse överbryggar vi gapet mellan management och verksamheten. Själv arbetar jag främst mot energibranschen och i huvudsak med projektledning men även med verksamhetsutveckling både internt och externt. Jag är med och får vår egen verksamhet att växa och fungera bättre kombinerat med att jag hjälper andra företag att utvecklas.
- Med Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik får man verktyg och kunskaper som rustar dig i en omfattning som jag själv tycker är svårslagen om man vill arbeta inom det miljötekniska området. Jag lärde mig ta in stora mängder komplex information snabbt och sålla ut det som är viktigt.
- Studentlivet vid sidan av studierna var en bra skola där jag fick utveckla mina ledarskapsfärdigheter bland annat som ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Nuvarande jobbet fick jag 2016 efter tips från en vän sedan studietiden och på den vägen är det.
- Min drivkraft när jag började utbildningen var att jag ville rädda världen och är fortfarande densamma.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer om viktade högskoleprovsresultat på UHR:s webbplats.

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1504 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Sara Rosenquist

studievagledare-w@uadm.uu.se

018-471 72 30

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.