Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

300 hp

Studieplan, TMV2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMV2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Tillvalskurser när 120 hp har uppnåtts:

Termin 7

Kurserna i åk 4 ges som sammanhängande terminsblock. Inom varje block finns ett antal samplanerade kurser om 5-15 hp. Blocken kommer att ge en genomtänkt helhet, innehållande såväl teoretisk fördjupning som tillämpningar. För examen krävs godkänt resultat från samtliga kurser inom minst två terminsblock.

Terminsblock Uthålliga vatten- och avloppssystem

Period 1

Period 2

Terminsblock Markmiljö

Period 1

Period 2

Termin 8

Terminsblock Vattenresurser

Period 3

Period 4

Terminsblock Luftvård och klimat

Period 3

Period 4

Termin 9

Terminsblock Miljömanagement

Period 1

Period 2

Terminsblock Ekosystemmodellering

Period 1

Period 2

Alternativ till sista året:

Entreprenörsskolan 60 hp A1F T,INT

Ej platsgaranti.

Termin 10

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin