Tillämpad systemanalys

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1RT242

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin