Frihet

Visst är det viktigt att tänka rätt, men då behöver vi också kunna tänka fritt. Fri forskning ledde till exempel fram till ett vaccin mot covid-19, som snart belönas med nobelpris. Under pandemin aktualiserades också frågan om vad frihet egentligen är – en frånvaro av tvång eller få handla utifrån sin innersta vilja?

Omtvistat citat

I gyllene bokstäver över ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala står det: "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större". Orden är ett citat av Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 1700-talet. Han var en provocerande och kontroversiell tänkare som väckte debatt i sin samtid.

Mer om Thorild och hans ifrågasatta citat

Beskrivningen ovanför ingången till universitetsaulan, tänka fritt är stort, tänka rätt är större.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin