Läkarbesök och ersättningar

Universitetet ersätter en viss del av kostnaden för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvistelse samt läkemedel. Sjukvårdsersättning är en skattepliktig förmån.

 

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin