Cancerfonden

Cancerfonden hör till universitetets största bidragsgivare. Fonden stödjer cancerforskning.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 108 miljoner
  • 2020: 86 miljoner
  • 2019: 69 miljoner
  • 2018: 68 miljoner
  • 2017: 67 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Cancerfondens webbplats

Cancerfondens logotyp

Exempel på forskning med stöd från Cancerfonden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin