Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) är en av de viktigaste externa bidragsgivarna till universitetets forskning. SSF finansierar forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 107 miljoner
  • 2020: 108 miljoner
  • 2019: 111 miljoner
  • 2018: 95 miljoner
  • 2017: 73 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning 2021.

SSF:s webbplats.

Stiftelsen för strategisk forsknings logotyp

Exempel på forskning med stöd från Stiftelsen för strategisk forskning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin