Vinnova

Vinnova är en av de största bidragsgivarna till universitetets forskning. Vinnova är en myndighet som stödjer forskning och innovation inom tio områden:

 • Hållbar industri
 • Hållbara matsystem
 • Hållbar mobilitet
 • Hållbar precisionshälsa
 • Hållbar samhällsbyggnad
 • Digital omställning
 • Ekosystem för innovativa företag
 • Kompetensförsörjning
 • Offentlig sektor och civilsamhälle
 • Framtidsområden

Bidrag de senaste fem åren:

 • 2021: 56 miljoner
 • 2020: 48 miljoner
 • 2019: 51 miljoner
 • 2018: 40 miljoner
 • 2017: 43 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Vinnovas webbplats

Vinnovas logotyp

Exempel på forskning med stöd från Vinnova

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin