Göran Gustavssons stiftelse

Göran Gustafssons två stiftelser hör till de viktigaste bidragsgivarna till universitetet. De stödjer grundforskning inom naturvetenskap och teknik.

Göran Gustafssons stiftelsers webbplats

Göran Gustafssons stiftelses logotyp

Exempel på forskning med stöd från Göran Gustafssons stiftelser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin