Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är den största externa bidragsgivaren till Uppsala universitets forskning. Det är en myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer forskning inom alla vetenskapsområden.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 691 miljoner kronor
  • 2020: 703 miljoner kronor
  • 2019: 782 miljoner kronor
  • 2018: 781 miljoner kronor
  • 2017: 730 miljoner kronor

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

Vetenskapsrådets webbplats.

Vetenskapsrådets logotyp

Exempel på forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin