EU

EU är den näst största bidragsgivaren till universitetets forskning.

Bidrag de senaste fem åren:

  • 2021: 221 miljoner
  • 2020: 228 miljoner
  • 2019: 228 miljoner
  • 2018: 201 miljoner
  • 2017: 222 miljoner

Siffrorna är hämtade från Uppsala universitets årsredovisning för 2021.

EU:s information om forskningsfinansiering (på engelska)

EU:s logotyp

Exempel på forskning med stöd från EU

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin