Internationalisering

Uppsala universitet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Internationell samverkan är ett medel, en strategi, för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning.

Program för internationalisering

Uppsala universitet i världen

Kvalitet, långsiktighet och ömsesidighet i de internationella relationerna liksom utvecklingen av fördjupade, strategiska samarbeten med utvalda universitet/regioner i världen ska vara vägledande. Uppsala universitet ska ha en aktiv roll i det globala samhället, främja utveckling, kreativitet och innovation och därmed bidra till global utveckling.

Kontakt

Rådet för internationalisering vid Uppsala universitet är rådgivande till rektor och beredande organ i frågor avseende internationalisering. Rådet ska inför rektorsbeslut i dessa frågor kunna föreslå prioriteringar.

Senast uppdaterad: 2021-09-16