Internationalisering

Bild föreställande jordklot

Uppsala universitet strävar efter att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Internationell samverkan är ett medel, en strategi, för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning. 

Uppsala universitet i världen

Kvalitet, långsiktighet och ömsesidighet i de internationella relationerna liksom utvecklingen av fördjupade, strategiska samarbeten med utvalda universitet/regioner i världen ska vara vägledande. Uppsala universitet ska ha en aktiv roll i det globala samhället, främja utveckling, kreativitet och innovation och därmed bidra till global utveckling

Senast uppdaterad: 2021-09-29